Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 68/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania '[...]' od decyzji Marszałka Województwa D. w sprawie wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia

I OW 79/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania [...] Firmy Ochrony Mienia i Osób w D. Sp. z o.o. od decyzji Marszałka Województwa P. z dnia [...] znak: [...] o wykreśleniu z Rejestru Agencji Zatrudnienia postanowił:

I OW 80/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania A. W.

I OW 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku E. M. dotyczącego wypłaty odsetek od świadczenia przedemerytalnego

II GW 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania E. Sp. z o.o. w W. od decyzji Marszałka Województwa M. , znak[...] o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia