Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

III SA/Wa 3043/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego

I SA/Sz 421/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za październik 2008 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

III SA/Wa 2877/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Gl 12/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

II GSK 1295/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II OZ 525/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi S.L. na uchwalę Rady m.st. Warszawy , nr XXXVI/1090/2008 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Kr 767/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 197/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanowił zawiesić postępowanie sądowadministracyjne

I SA/Łd 244/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za kwiecień 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100