Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

I SA/Op 201/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2005r.

II SA/Op 110/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania bez wymaganego pozwolenia gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 35/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego przez funkcjonariusza Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 204/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie gier losowych

I SA/Op 372/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Op 4/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004r.

I SA/Op 131/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II SA/Op 638/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Op 11/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Op 334/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego
1   Następne >   +2   +5   +10   40