Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 392/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 452/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ke 348/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 553/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 2057/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 735/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

VII SA/Wa 1805/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Kr 540/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   58