Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 75/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 367/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za działkę zajętą pod drogę powiatową

II SA/Kr 1710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1111/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   100