Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 168/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 635/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-15

Skarga A.G. na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

VII SA/Wa 1693/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SA/Gd 162/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Gl 710/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dodatku aktywizacyjnego