Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 857/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie rozbiórki

IV SA/Po 1282/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 530/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w przedmiocie nakazu przykrycia szamba

IV SA/Po 128/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-06

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Donata Starosta Sędziowie WSA Anna Jarosz (spr.) WSA Tomasz Grossmann Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 czerwca 2013 r. sprawy J.P. S.P. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Po 1007/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 184/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

II SA/Po 261/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 198/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-12

Skarga K. Ć. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych;

VII SO/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

Wniosek w przedmiocie: skargi wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania

II SA/Po 413/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych;
1   Następne >   3