Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1838/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wynagrodzenia za holowanie, dozór i parkowanie pojazdu