Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1353/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

VI SA/Wa 2395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Łd 1147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Go 716/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-14

Skarga P sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry

III SA/Lu 892/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier

II SA/Ke 264/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Ke 240/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem

II SA/Ke 297/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gry na automatach poza kasynem

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

II SA/Op 110/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania bez wymaganego pozwolenia gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   100