Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 270/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej

I OSK 960/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części, a w części wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1335/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Wniosek Republiki Serbii - Ambasady Republiki Serbii w Warszawie o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania post...

I SA/Wa 920/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 412/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 844/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Skarga Prokuratury Apelacyjnej w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 730/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1904/04 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uwłaszczeniu

I SA/Wa 1940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6