Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 920/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1268/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 297/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej