Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Sz 1445/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1515/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 61/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

II SAB/Sz 31/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ujawnienia w rejestrze prawa do rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

I OSK 1984/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I SA/Wa 2793/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Ministra [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1955/10

I OSK 1036/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem
1   Następne >   +2   +5   10