Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 264/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości z mocy prawa

II SA/Gd 916/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Go 673/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości