Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1515/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 61/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 2793/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Ministra [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1955/10

I SA/Wa 1622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1804/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 430/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 3278/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 654/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 3272/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 124/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
1   Następne >   2