Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 321/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności