Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Sz 1174/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielno w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

II SA/Gl 931/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z wodociągu stanowiącego własność gminy