Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1745/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I SA/Wa 255/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 338/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 594/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Skargi kasacyjne Gminy m.st. Warszawy oraz H.D. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Miasta Stołecznego Warszawy i H.D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 844/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1044/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 975/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1464/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   15