Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 1066/11 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 1083/11 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 1305/12 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

I GSK 1355/12 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Po 754/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

III SA/Wa 3043/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego

III SA/Wa 154/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok

I SA/Op 201/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2005r.

III SA/Łd 589/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2013 roku

I SA/Łd 1045/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
1   Następne >   +2   +5   +10   100