Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 174/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2001 r.

I SA/Kr 1239/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego

I SA/Kr 1724/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, przychodów za 2003 r.,

I SA/Kr 767/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 503/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok, postanowił:

I SA/Kr 563/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.,

I SA/Kr 365/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku z tytułu dziedziczenia

I SA/Kr 1869/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej, POSTANAWIA:

I SA/Kr 605/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-17

skarg B. P. i J.P., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Kr 1228/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-20

skarg P. M. P. S.A. w K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2000r,
1   Następne >   +2   +5   +10   60