Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1996/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi