Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie n...

I SA/Gl 48/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 733/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej

II FSK 2977/11 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 157/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. nr [...] ...

II FZ 162/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia 15 list...

II FZ 1894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dy...

II FZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi 'G.' ...

I SA/Sz 182/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za sierpień 2011 roku

II FZ 2144/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od g...
1   Następne >   +2   +5   +10   100