Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Wr 157/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawidowie w przedmiocie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów

II SA/Wr 849/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Leśnej w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna