Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II GSK 806/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 1544/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B. J. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...], nr [...]. nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 533/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o nieodpłatnym nabyciu działki gruntu

II GSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg W. K. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Wr 493/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II GSK 1534/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 1530/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II OSK 1392/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II OSK 2050/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II GSK 805/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie
1   Następne >   +2   +5   +10   24