Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II OZ 118/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na akt Wojewody M. z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu