Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1772/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę prawników zagranicznych

II GSK 1599/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1823/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej