Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 773/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

I OSK 818/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

II SA/Wa 2103/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi G. M. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Wr 570/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

I OSK 1522/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi B.W. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nr [...] w przedmiocie opinii służbowej

II SA/Sz 851/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-16

Sprawa ze skargi K. O. na orzeczenie Komendanta Policji w przedmiocie wymierzenia kary nagany

II SA/Bk 787/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-01-27

Sprawa ze skargi S. K. na rozkaz personalny P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 599/08 - Postanowienie NSA z 2011-02-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim

I OSK 149/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

II SA/Wa 1399/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania należności pieniężnych z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   6