Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 957/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 605/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

I OSK 1263/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Op 35/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego przez funkcjonariusza Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 275/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 383/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 48/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Powiatowego Policji w G. w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 941/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwrotu nienależnie wypłaconego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 904/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   20