Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1502/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 842/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu;

V SA/Wa 1370/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 830/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 2759/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy oraz umorzenia postępowania I instancji;

V SA/Wa 2759/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy oraz umorzenie postępowania I instancji.

V SA/Wa 77/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 381/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 617/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej;
1   Następne >   3