Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 205/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-24

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 169/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa opuszczonego gospodarstwa rolnego

II SA/Gd 615/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I OW 44/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy L. nr [...] dot. przejęcia z urzędu na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego położonego we wsi M. o pow. [...] ha, stanowiącego wówczas własność M. J.

II SA/Ke 764/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Bk 558/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego.

I OW 85/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Skarbu Państwa

I OW 44/08 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy L. nr [...] dot. przejęcia z urzędu na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego położonego we wsi M. o pow. 2 ha, stanowiącego wówczas własność M. J.

II SA/Kr 1361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Kr 204/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie niedopuszczalności wniosku
1   Następne >   2