Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

I OSK 914/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

I OSK 1350/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 362/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 423/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 463/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 1423/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Lu 84/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty na własność Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   4