Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 86/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Kr 605/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 238/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wysokości i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 321/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Gd 458/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1027/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1005/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 306/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] NR [...] w przedmiocie zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

II SA/Bk 804/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Gd 204/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   6