Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 742/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 523/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 741/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 405/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 834/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 72/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 121/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 825/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 374/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 618/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2