Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 562/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-27

Skarga K. K. na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego