Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1941/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zasiłku okresowego

II SA/Ol 814/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1444/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 424/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu , znak [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 259/09 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 957/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 456/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 221/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Go 650/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 455/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
1   Następne >   2