Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1071/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1329/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1413/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1410/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 707/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 280/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1179/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 227/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 178/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 996/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w związku z ustalonym prawem do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   8