Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2490/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 612/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 34/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, w którym Prezydent W. wydał decyzję , nr [...]odmawiającą przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 219/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 35/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, w którym Prezydent W. wydał decyzję , nr [...] odmawiającą przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 33/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, w którym Prezydent W. wydał decyzję , nr [...] odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Gl 1020/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 556/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 676/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-22

skarg J. J. na decyzje SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne

IV SA/Gl 85/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   3