Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 575/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo przez gminę wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 145/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 115/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo przez Gminę Wrocław wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 107/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I OZ 450/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 49/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 713/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta G. z dnia [...] r. nr [...]

IV SA/Wr 47/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J., w przedmiocie uchylenia świadczenia wychowawczego,

II SA/Łd 169/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 815/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu zastępczo poniesionych przez gminę wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do zwrotu należności
1   Następne >   +2   +5   10