Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 271/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanowił: zawiesić postępowanie sądowe.

II SA/Gl 539/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych