Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 562/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-27

Skarga K. K. na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 512/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 547/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 214/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-03

Skarga A. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 127/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 1071/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1329/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1413/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1410/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100