Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 1027/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1026/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 573/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie SKO w P. z dnia [...] r. nr [...] /

II SA/Łd 93/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 299/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1028/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej