Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 763/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 621/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 1174/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 388/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce pieczy zastępczej

II SA/Sz 1157/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 412/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 65/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 758/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 678/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 966/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna
1   Następne >   3