Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 605/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 227/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 225/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 292/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 226/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 678/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 627/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 673/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Kr 411/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 672/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji
1   Następne >   3