Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Łd 655/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 1029/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 558/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1066/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków

II SA/Po 676/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 859/00 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie odmowy wyłączenia spod egzekucji

II SA/Ke 789/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1268/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 787/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 802/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   11