Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Kr 726/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeciszów w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów

II SA/Kr 1021/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. dla wsi B. , M. , M. , C. , B. , K. , L.

II SA/Kr 1484/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec, w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu, który objęty jest zmianą zgodnie z Uchwałą Nr L II /345/98 Rady Gminy Gdów w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w rejonie złoża kruszywa 'Nieznanowice-Wieniec'. ...

II SA/Kr 679/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice

I SA/Kr 2035/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub, fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

I SA/Kr 1591/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w przedmiocie udzielenia dotacji

I SA/Kr 1853/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w przedmiocie udzielenia dotacji

III SA/Kr 842/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

II SA/Kr 396/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osielec
1   Następne >   3