Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

II SA/Kr 536/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.

II SA/Kr 1518/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

III SA/Kr 1725/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

skarg Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit 'i', § 3 pkt 4 lit. 'f', 'g' oraz 'i', § 3 pkt 5 lit. 'a' i 'b' oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Biały Prądnik w Krakowie nr XCIX/1503/14 w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki

II SA/Kr 481/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka

III SA/Kr 1724/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.

III SA/Kr 1723/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

II SA/Kr 534/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K.

III SA/Kr 1475/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa
1   Następne >   3