Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Rady Gminy Telatyn na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr NK/Z.II.0911-236/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Telatyn XX/146/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żulicach

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. [...] w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ż.

III SA/Łd 627/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego