Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 1017/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania s k a r g ę

III SA/Gd 796/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr [...].

II SA/Po 890/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie w części jego uzasadnienia na stronie 3 od słów: 'Brak ważnego dokumentu' do słów: ' nie może wydać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności'.