Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 284/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Po 817/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie [...] Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 53/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 1185/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Łd 258/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Sprawa ze skargi U. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu A Oddziału w T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 50/15 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 41/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu A Oddziału w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej