Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie za skargi J. K. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie wniosku o odstąpienie od prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II GSK 290/07 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Ke 377/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Ol 20/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Sz 844/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek od nieopłaconych składek

II GSK 262/07 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. nr [...] przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1912/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej przez dłużnika zajętej wierzytelności

I SA/Lu 844/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II GZ 573/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. nr [...] o zarzutach w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wr 47/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   21