Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1586/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 873/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia części dokumentów

II SA/Wa 1419/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

VIII SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów w sprawie zapytania o status pokrzywdzonego

II SA/Wa 1002/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 1355/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 306/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OSK 1221/09 - Postanowienie NSA z 2011-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 1280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 600/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów
1   Następne >   +2   5